Rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul.Wyszyńskiego 38